התאמת סוג המזגן למטרות המיזוג - גודל החדר, סוג המבנה וכו